Przejdź do treści

Ścieżka do tej strony

Jesteś tu: BIP

Wyszukiwarka

Przejdź do BIP

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

STAROSTWO POWIATOWE W TCZEWIE

Ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. centrala: (58) 77 34 800
fax: (58) 77 34 803
e-mail: starostwo@powiat.tczew.pl
Strona:
http://powiat.tczew.pl

Bezpośredni adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej na ePUAP to /777j6hyrlf/SkrytkaESP

Uproszczona instrukcja wysyłania pisma ogólnegodo Starostwa Powiatowego w Tczewie na platformie e-PUAP

NIP Starostwa: 593-25-50-316
NIP Powiatu Tczewskiego:
593-21-40-707

W związku z wdrożeniem działań zapobiegawczych w celu ograniczenia ryzyka związanego
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, od dnia 12 sierpnia 2020 r. do odwołania
 w budynku Starostwa Powiatowego w Tczewie obowiązują następujące zasady obsługi klientów:

1.      Klienci mogą wejść na teren budynku Starostwa wyłącznie po uprzednim umówieniu się na wizytę we właściwym wydziale/biurze.

2.      Wejściem oznaczonym literą „A" wchodzą tylko klienci umówieni do Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg. Pozostali klienci wchodzą wejściem „B".

3.      Klienci nie mogą sami przemieszczać się w budynku.

4.      Klienci Wydziału Komunikacji, Transportu i Dróg, po wejściu do budynku wejściem „A" zobowiązani są do:

 • zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych,
 • dezynfekcji rąk,
 • umożliwienia pomiaru temperatury przez pracownika Starostwa oraz wpisania na listę osób obsługiwanych
 •  

5. Pracownik Starostwa odprowadza klienta do stanowska obsługi, a po załatwieniu sprawy odprowadza klienta do wyjścia.

6.     Klientów wchodzących do budynku Starostwa wejściem „B" obowiązują następujące zasady:

 • drzwi otwiera pracownik obsługującej komórki organizacyjnej,
 • pracownik komórki zapoznaje klienta z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych,
 • pracownik komórki dokonuje pomiaru temperatury klienta za pomocą bezdotykowego termometru,
 • klient zobowiązany jest do dezynfekcji rąk,
 • pracownik towarzyszy klientowi do biura,
 • pracownik komórki wpisuje klienta na listę osób obsługiwanych znajdującą się w każdej komórce,
 • po załatwieniu sprawy pracownik odprowadza klienta do wyjścia.

Wewnątrz budynku klienci mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy środków ochrony osobistej za pomocą masek, maseczek lub przyłbicy.

W związku powyższym prosimy, aby do urzędu przychodziły tylko osoby załatwiające swoje sprawy bez osób towarzyszących.

Jednocześnie przypominamy o możliwości korzystania z alternatywnych form komunikacji: telefonicznie, e-mail, e-PUAP oraz przygotowanych do złożenia dokumentów pojemników, znajdujących się w przedsionku wejścia „A” do budynku.

Adresy mailowe i numery telefonów do wszystkich komórek organizacyjnych znajdują się na stronie www.bip.powiat.tczew.pl oraz przed wejściem do budynku Starostwa.

*********************

Starostwo jest czynne w godzinach:

od poniedziałku do środy - od godz. 7:30 do godz 15:30

w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30
w piątki - od godz 7:30 do godz 14:30

Obsługa klientów w niżej wymienionych wydziałach, w tym obsługa telefoniczna, odbywa się w niżej wymienionych godzinach:

Wydział Budownictwa oraz Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w czwartki - od godz. 7:30 do godz. 16:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Referat Ewidencji Gruntów i Budynków:
w poniedziałki i środy - od godz. 7:30 do godz. 12:00,
we wtorki i czwartki - od godz. 7:30 do godz.15:30,
w piątki - od godz. 7:30 do godz. 14:30,

Wydział Komunikacji, Transportu i Dróg:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 8:00 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 8:00 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 8:00 do godz. 14:00,

Biuro Paszportów:
w poniedziałki, wtorki i środy - od godz. 8:30 do godz. 15:00,
w czwartki - od godz. 8:30 do godz. 16:00,
w piątki – od godz. 8:30 do godz. 14:00.
Przerwa w obsłudze klientów: 12:00-12:30

 

PRZYJMOWANIE  OBYWATELI W  SPRAWACH  SKARG  I  WNIOSKÓW 

Starosta lub wyznaczony przez niego pracownik przyjmuje w sprawach skarg,
wniosków i petycji w każdy czwartek w godzinach od 15:00 do 16:30
.

Wicestarosta, Sekretarz, Skarbnik i naczelnicy przyjmują interesantów we wszystkich sprawach, w tym skarg, wniosków i petycji od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Starostwa.

Centralny rejestr skarg, wniosków i petycji wpływających do Starostwa prowadzi Wydział Rady, Zarządu i Rozwoju Powiatu pok.108.

 


Osoby niemówiące i niesłyszące mogą bezpłatnie skorzystać z usług tłumacza języka migowego. Chęć skorzystania z usług tłumacza należy zgłosić do Biura Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Tczewie, co najmniej na 3 dni robocze z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

 

wydruk, pdf

Pokaż rejestr

Rejestr zmian:

Informacje udostępnił:
Magdalena Kajzer
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Kajzer (2021-01-13)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2012-02-17 10:09:58)
Modyfikujący:
Marcin Stolarski (2021-02-26 10:09:28)
Odpowiedzialny za treść:
Ilona Galińska
2012-02-17 10:09:58 Utworzenie
Piotr Kujawski
2012-02-17 10:12:03 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 10:46:37 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 10:47:21 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 11:00:38 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 11:02:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 11:10:50 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 12:34:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 12:41:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-17 12:44:49 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 11:49:46 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 11:55:09 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:03:47 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:24:14 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:24:37 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:25:13 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:39:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:39:28 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-02-20 12:50:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-05-24 12:16:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-02 10:36:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-02 10:36:56 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-04 08:52:51 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-07-04 10:33:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-09-26 08:12:23 Modyfikacja
Piotr Kujawski
2012-10-23 13:34:38 Modyfikacja
Administrator Net P.C.
2013-02-25 12:59:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2013-12-30 14:17:24 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-03-20 15:04:49 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-08-12 11:30:05 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-08-20 14:02:18 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-08-20 14:06:46 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-12-15 13:43:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2014-12-30 11:17:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-01-07 08:48:42 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-01-07 08:49:51 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-01-15 10:14:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-06-19 10:26:08 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-06-30 14:13:20 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-11-27 10:43:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-11-27 14:16:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-11-27 14:24:26 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2015-12-11 13:27:00 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-01-05 14:56:50 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-03-21 15:13:36 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-03-30 12:25:59 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2016-05-09 14:40:56 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-07-13 11:03:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2018-07-13 11:05:04 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-01-17 08:20:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-01-21 14:49:57 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-07-09 08:46:47 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:43:28 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:50:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:55:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 07:57:11 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2019-10-10 08:00:14 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-03-13 12:58:48 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-03-17 14:27:45 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-04-21 14:17:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-21 15:15:17 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-22 14:32:54 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-27 08:13:31 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-05-27 16:07:12 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-08-11 12:07:13 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-08-12 09:15:36 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2020-08-12 09:18:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2021-01-13 10:54:52 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2021-01-13 10:57:40 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2021-01-13 18:52:58 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
2021-02-26 10:09:28 Modyfikacja
Piotr Kujawski
Moderator: ()
Informacje udostępnił:
Magdalena Kajzer
Wytwarzający/Odpowiadający:
Magdalena Kajzer (2021-01-13)
Wprowadzający:
Piotr Kujawski (2012-02-17 10:09:58)

przeczytaj treść ponownie

banner

Starostwo Powiatowe w Tczewie

ul. Piaskowa 2
83-110 Tczew

tel. 58 7734 800
fax.58 7734 803
mail: starostwo@powiat.tczew.pl

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookiesPortal współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

ITM.expert usługi informatczne strony www Tczew

TwójCzarter.pl czarter jachtów bez patentu Pętla Żuławska Promocja

BKNS LAW Kancelarie Radców Prawnych

Kancelaria radca prawny Patrycja Szarama